ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ SIEMENS

Κωδικός Καταστήματος: 00688446
00688446-tzimasparts-defrost-heating-element-with-cover-siemens-pic0.jpg
00688446-tzimasparts-defrost-heating-element-with-cover-siemens.jpg
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
141,73
Μάρκα:SIEMENS
Μήκος: 530mm
Πλάτος: 510mm
Ηλεκτρική Τάση: 230V
Τύπος αντίστασης:
Προσθήκη στα αγαπημένα
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης.
  Χρειάζεστε βοήθεια;+30 26510 83660
Περιγραφή
BOSCH
KGN46A60/01
KGN49A72/03
KGN46A00/04
KGN49A72/01
KGN49P74/02
KGN49A72/05
KGN49A10/04
KGN49A40/03
KGN49A74/02
KGN49A43/02
KGN46A73/06
KGN49P74/04
KGN49H70/01
KGN49A94/02
KGN49H70/07
KGN49A73/05
KGN46A03/03
KGN49AI20/03
KGN49A00/04
KGN46A60/03
KGN49A73/08
KGN49A74/03
KGN46A73/07
KGN46A00/01
KGN46AI20/03
KGN49A00/03
KGN49S55/01
KGN49P74/01
KGN49S50/03
KGN49AL20/01
KGN49AW20/03
KGN46A40/03
KGN49A74/07
KGN49A00/02
KGN49AR20/03
KGN49AR20/04
KGN46AW20/03
KGN49A94/05
KGN49A43/04
KGN49A72/02
KGN49VI20/09
KGN49A03/03
KGN46A03/01
KGN49SB30/01
KGN49SQ31/05
KGN49AI32/16
KGN49AI22/01
KGN49A91/03
KGN46A00/03
KGN49H90/07
KGN49P71/01
KGN49SM31/19
KGN46AI11Z/09
KGN46AI11Z/01
KGN46AI11Z/11
KGN49SB31/16
KGN49SM22R/20
KGN49SQ21R/20
KGN49AW24G/01 Logixx
KGN49AW22/01
KGN46AW22/01
KGN49VW20/18
KGN49SQ21R/16
KGN49AI22/16
KGN49SM22R/03
KGN49SQ31/01
KGN49SB31/03
KGN49SQ31/17
KGN49SQ31/05
KGN49AI22/12
KGN49AI32/08
KGN46AI11Z/20
KGN49SQ31/07
KGN49SB21R/01
KGN46AI22/11
KGN49AI32/19
KGN49VI20/09
KGN49AI22/04
KGN49SB21R/03
KGN49AW22/18
KGN49SB31/19
KGN46AI11Z/20
KGN49SQ31/07
KGN49SB21R/01
KGN46AI22/11
KGN49AI32/19
KGN49VI20/09
KGN49AI22/04
KGN49SB21R/03
KGN49AW22/18
KGN49SB31/19
KGN46AW22/16
KGN49AI22/18
KGN49VI20/18
KGN46AW22/04
KGN46AI22/16
KGN49SB31/09
KGN49VI20R/20
KGN46VW20/12
KGN46AW22/06
KGN46AI22/09
KGN49SM31/03
KGN49AW22/04
KGN46AI22/06
KGN49VW20/12
KGN49SM22R/12
KGN49VW20/20
KGN49SM31/16
KGN46VW20/04
KGN46AI11Z/06
KGN49VI20/12
KGN49SQ31/19
KGN49SM31/17
KGN46AW22N/01
KGN49VI20/20
KGN46AW22/20
KGN49AW24G/07 Logixx
KGN46VW20/01
KGN49SQ21R/02
KGN49AC22/01
KGN49SQ21R/05
KGN46AI11Z/18
KGN49SB31/17
KGN49SB21R/16
KGN49VI20/01
KGN49AW24G/20 Logixx
KGN49AC22/04
KGN49VW20/04
KGN49SM22R/01
KGN49SQ21R/18
KGN49SB21R/06
KGN49AI22/10
KGN49AI32/16
KGN49AI22/01
KGN46AI22/18
KGN49SM31/01
KGN46VW20/18
KGN49SM31/09
KGN49AI32/12
KGN49VI20R/12
KGN49VI20/04
KGN49SM31/07
KGN49VI20/07
KGN49SM22R/18
KGN49AI32/10
KGN46AI11Z/16
KGN49AI32/05
KGN49AI32/17
KGN49SQ31/16
KGN49AW24G/16 Logixx
KGN49AW22/20
KGN49SB31/07
KGN49SB21R/20
KGN46AI22/04
KGN46VW20/20
KGN49AW22/06
KGN46AI22/20
KGN49SB21R/18
KGN46AI22/01
KGN49AI22/20

NEFF
K5890X0/01
K5890X3/02
K5890X3/01
K5890X3/04
K5891X4RU/05
K5897X4/11
K5891X4RU/02
K5891X4RU/01
K5898X4/16
K5897X4/06
K5898X4/02
K5898X4/13
K5898X4/11
K5891X4RU/11
K5897X4/01
K5898X4/17
K5897X4/02
K5897X4/13
K5891X4RU/13
K5898X4/01
K5898X4/09
K5897X4/09
K5897X4/17
K5897X4/17

PITSOS
P1KNB4620A/01
P1KNB4920A/02
P1KNB4927B/02
P1KNB4920B/02
P1KNB4616B/02
PKNB49AI20/01
P1KNB4926A/01
PKNB49AI30/01
P1KNB4927A/02
P1KNB4620B/01
P1KNB4927A/01
P1KNB4626A/01
P1KNB4927B/05
P1KNB4626A/05
P1KNB4929B/01
PKNB49AW20/01
P1KNB4620B/05
PKNB46AL20/01
PKNB49AI31/01
PKNB49VI20/02
PKNB49VI20/01
PKNB49VW20/01
PKNB49AI31/01
PKNB49VI20/02
PKNB49VI20/01
PKNB49VW20/01

SIEMENS
KG49NA90/01
KG49NA93/01
KG49NA90/03
KG49NA00/03
KG49NA00/01
KG49NST30/03
KG49NH10/01
KG49NA71/01
KG49NP90/01
KG49NA94/05
KG49NA00/04
KG49NS50/01
KG49NAI32/08
KG49NA93/02
KG49NH70/01
KG49NA90GB/03
KG49NA90/04
KG49NP95/04
KG49NS50/04
KG49NSB31/19
KG49NAZ22/04
KG49NSB31/01
KG49NSB31/17
KG49NSB21R/20
KG49NAZ22R/14
KG49NAI32G/17
KG49NAI22R/14
KG49NAZ22R/09
KG49NSW31/16
KG49NSW21R/07
KG46NAW22/01
KG49NAW22/16
KG49NAI22/16
KG49NSW21R/01
KG49NVI20/12
KG49NAI22R/18
KG49NAZ22R/07
KG49NST31/19
KG49NAZ22/01
KG49NSW21R/20
KG49NAI32/01
KG49NAI32/12
KG49NAY22/04
KG49NAI22/18
KG49NAI32/19
KG49NST31/16
KG49NST31/07
KG49NAI22/09
KG49NAI22R/07
KG49NAI32/10
KG49NVW20/04
KG49NVI20/07
KG49NAI32G/12
KG49NAW22/20
KG49NAI22/20
KG49NAY22/16
KG49NAI32/17
KG49NAI22R/09
KG49NAW22/04
KG49NAY22/07
KG49NVI20/20
KG49NSB21R/04
KG49NSB31/19
KG49NAZ22/04
KG49NSB31/01
KG49NSB31/17
KG49NSB21R/20
KG49NAZ22R/14
KG49NAI32G/17
KG49NAI22R/14
KG49NAZ22R/09
KG49NSW31/16
KG49NSW21R/07
KG46NAW22/01
KG49NAW22/16
KG49NAI22/16
KG49NSW21R/01
KG49NVI20/12
KG49NAI22R/18
KG49NAZ22R/07
KG49NST31/19
KG49NAZ22/01
KG49NSW21R/20
KG49NAI32/01
KG49NAI32/12
KG49NAY22/04
KG49NAI22/18
KG49NAI32/19
KG49NST31/16
KG49NST31/07
KG49NAI22/09
KG49NAI22R/07
KG49NAI32/10
KG49NVW20/04
KG49NVI20/07
KG49NAI32G/12
KG49NAW22/20
KG49NAI22/20
KG49NAY22/16
KG49NAI32/17
KG49NAI22R/09
KG49NAW22/04
KG49NAY22/07
KG49NVI20/20
KG49NSB21R/04
KG49NAI32/08
KG46NAI11J/04 Tiger
KG49NVI20/09
KG49NSB31/16
KG49NVI20/01
KG49NAI22R/16
KG49NAI32/05
KG49NAI32G/05
KG49NAY22/18
KG49NAZ22/20
KG49NAY22/12
KG49NAW22/01
KG49NSB21R/18
KG49NAI32G/01
KG49NAI22R/20
KG49NAZ22/16
KG49NAW22/18
KG49NAZ22/12
KG49NSW31/01
KG49NSB21R/01
KG49NSW31/07
KG49NAI22/01
KG46NAW22/04
KG49NAZ22R/04
KG49NST31/05
KG49NAI22/06
KG49NAZ22/07
KG49NAI22R/01
KG49NSB21R/07
KG49NST31/17
KG49NAI32/16
KG49NAZ22/18
KG49NAI32G/16
KG49NAI32G/08
KG46NAW22N/01
KG49NSB31/07
KG46NAW22N/03
KG49NAZ22R/01
KG49NAI22R/04
KG49NSW21R/04
KG46NAI22/01
KG49NAI32G/10
KG49NAI22/11
KG49NSW21R/16
KG49NAZ22R/12
KG49NSB31/05
KG49NVW20/01
KG49NSW31/17
KG49NAI22R/12
KG49NSW31/05
KG49NSW31/19
KG49NSW21R/18
KG49NAY22/10
KG49NAW22/07
KG49NAY22/20
KG49NAZ22/10
KG49NAY22/01
KG49NAI22/04
KG49NST31/01
KG49NAI32G/19

BALAY
3KR7968P/01
3KR7907B/03
3KR7767P/01
3KR7707B/18
3KR7967P/09
3KR7968P/07
3KR7707B/03
3KR7767P/18
3KR7707B/16
3KR7967P/11
3KR7968P/12
3KR7967P/03
3KR7907B/01
3KR7968P/16
3KR7968P/17
3KR7707B/01
3KR7767P/16
3KR7907B/18
3KR7967P/16
3KR7967P/18
3KR7767P/11
3KR7967P/06
3KR7707B/06
3KR7968P/03
3KR7907B/16
3KR7967P/01
3KR7767P/09
3KR7907B/06
3KR7767P/06
3KR7968P/10

Παράδοση με
Συνεργαζόμενες εταιρείες courier για άμεση
παράδοση στην πόρτα σας.
  

Social Media

Ασφάλεια Συναλλαγών
Στις τιμές του καταλόγου μας περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).
Συνεργαζόμενες τράπεζες για τις συναλλαγές σας.
National Bank Of Greece ALPHA BANK PIREAUS BANK GDPR VIES
payment cards

tzimasparts.com © All rights reserved.   CODEWILD